Välkommen till Engelska parken!

Här finns institutioner inom teologi, humaniora och samhällsvetenskap samt Svedberglaboratoriet. Inom Engelska parken finns även Karin Boye-biblioteket. 

Öppettider

Alla entréer

Vardagar mellan kl 8 -17 tillträde endast med campuskort.
Engelska parken är stängt för studenter kl 00-05 på natten.
Övriga tider tillträde med campuskort och kod.


Servicecenter

Öppettider:

Kristi Himmelsfärds dag 13/5 samt 14/5 är Servicecenter stängt.

Måndag - Fredag kl 8.00 - 16.30
Helger stängt
På grund av minskad bemanning har vi tillsvidare lunchstängt 30min
 

Karin Boyebiblioteket

För aktuella öppettider besök UU-bibliotekens hemsida.
 

Restaurang Matikum 

För aktuella öppettider besök Matikum
Telefon 018-471 34 00 

                        

Behöver du ett campuskort?

Då dörrarna på campus hålls låsta vill vi att du använder huvudentré Thunbergsvägen 3H (glasentrén mot kyrkogården, se karta nedan) om du som student ännu inte har ett campuskort. Där kan personal öppna och hjälpa dig att ordna ett kort.

Observera att du först dagen efter registrering kan hämta ut ditt kort i Servicecenter, hus 3 källarplanet. Du behöver ha en giltig legitimation med dig. 


Välkommen !

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.


Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår nu vid Engelska parken.

Coronaåtgärder på Engelska parken

Under rådande pandemi har Engelska parken vidtagit flera åtgärder för att på så sätt göra vad vi kan för att minska smittspridning. Undervisning sker både digitalt och på campus.

Hjälp oss genom att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid minsta symptom. Var noga med att inte bidra till trängsel.

Kontakta gärna Intendenturen via Servicecenter om du funderar över något eller har förslag på åtgärder.

Åtgärder

  • Dörrarna på campus hålls låsta för att minimera antal personer på campus som ej har behörighet att vistas här. Våra utrymmen är till för studenter och anställda på Universitetet.

  • Distansvärdar som cirkulerar runt campus för att skringra större och täta samlingar samt påminna om vikten av distans.

  • Antalet personer som får vistas i varje lärosal är halverat och stolar bortplockade. De som får användas är placerade med 1,5 meters avstånd. I våra hörsalar är sittplatser som inte får användas tydligt markerade.

  • Bord vid studieplatser i korridorer och i grupprum har markeringar som visar hur många som kan sitta där. Om ni är många som behöver arbeta tillsammans så hör med Servicecenter om ni kan låna en mindre lektionssal istället.

  • Markeringar i golvet visar godkänt avstånd vid köbildning till Servicecenter och Matikum.

  • Stolpar innehållande handsprit är utplacerade över campus.

  • Utökad städning av toaletter och allmänna utrymmen.