ENGELSKA PARKEN

Här finns institutioner inom teologi, humaniora, språk och samhällsvetenskap. 

Coronaåtgärder på campus

Under rådande pandemi har Engelska parken vidtagit flera åtgärder för att på så sätt göra vad vi kan för att minska smittspridning. Undervisning sker tillsvidare digitalt, vänd dig till din institution för mer information.

Hjälp oss genom att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid minsta symptom.
Var noga med att inte bidra till trängsel.

Kontakta gärna Intendenturen via Servicecenter om du funderar över något eller har förslag på åtgärder.Åtgärder;

  • Dörrarna på campus hålls låsta för att minimera antal personer på campus som ej har behörighet att vistas här. Våra utrymmen är till för studenter och anställda på Universitetet.
  • Distansvärdar som cirkulerar runt campus för att skringra större och täta samlingar samt påminna om vikten av distans.
  • Antalet personer som får vistas i varje lärosal är halverat och stolar bortplockade. De som får användas är placerade med 2 meters avstånd. I våra större föreläsningssalar är sittplatser som inte får användas tydligt markerade.
  • Bord vid studieplatser i korridorer och i rum har markeringar som visar hur många som kan sitta där. Om ni är flera som behöver arbeta tillsammans så hör med Servicecenter om ni kan låna en mindre lektionssal istället. Läs mer här om att Boka lärosal
  • Markeringar i golvet visar godkänt avstånd vid köbildning till Servicecenter och Matikum.
  • Stolpar innehållande handsprit är utplacerade över campus.
  • Utökad städning av toaletter och allmänna utrymmen.


    Läs mer här om Universitetets rekommendationer om coronaviruset

Välkommen att boka - EN ARENA FÖR GRÄNSLÖS DIALOG


Senast uppdaterad: 2021-06-08