P-automaterna uppdateras

2021-10-12

Akademiska hus, Aimo park och Uppsala universitet kommer tillsammans, med start vecka 39, att börja uppgradera P-automaterna på universitetets parkeringsområden.

Anledningen är att de befintliga automaterna inte lever upp till de krav som finns för att hantera korttransaktioner och de har också nått sin ultimata livslängd, då det inte längre tillverkas reservdelar till dessa automater.

Den rent praktiska skillnaden för användaren blir att man i fortsättningen slipper ”biljett i rutan”. Istället ska man knappa in bilens registreringsnummer på automatens touchskärm. Det kommer också att finnas möjlighet till kontaktlös betalning, dvs man blippar sitt kort och det kommer att finnas en pin-pad för att slå en pinkod för de köp som kräver detta.

Observera att det endast är tillåtet att stå inom Engelska parken med särskilt tillstånd. Tillfälliga besökare kan hämta tillfälligt tillstånd i Servicecenter hus 3.
Studenter kan, med sitt campuskort, parkera vid Blåsenhus/Campus 1477 och betala med reducerad taxa (taxa2).

Senast uppdaterad: 2022-12-29