Salar

Lektionssalar

Lektionssalar bokas i första hand genom lokalbokaren vid repektive institution.

vid dennes frånvaro kan bokningar beställas via följande e-postadress; lokalbokning@kvk.uu.se
 

De flesta salar har idag projektorer monterade.

Hörsalar (Ihresalen, Geijersalen, Humanistiska teatern)

Under innevarande termin bokas hörsalarna i första hand genom lokalbokarna vid respetive institution.

Vid dennes frånvarao kan bokningar beställas via följande e-postadress; lokalbokning@kvk.uu.se

Under schemaläggningsperiod inför kommande termin lämnas bokningsönskemål in till respektive institutions lokalbokare vid ett i förväg faställt datum.

Lokalbokaren sammanställer därefter önskemålen och lämnar över dem till Intendenturen som fördelar tiderna.

Vid frågor om lokalbokning kontakta: 018-471 6882

Allmänna utrymmen

Vid bokning av de allmänna utrymmena(ex Glasentrén eller hus 16, bottenplan) kontaktas lokalbokningen.
Meddela när,var och den anledning för bokningen. 

Meddela gärna i förväg om det behövs extra stolar/bord. Observera att det är ni som ansvarar för att utrymmet blir återställt till sitt ursprungliga skick. 

Laserpekare

Riktlinjer

för användande av laserpekare.