Kontakt

hus 1

Servicecenter
Telefon: 018 - 471 68 82
E-post: servicecenter@kvk.uu.se

Öppettider Servicecenter och Fastighetsservice
Måndag - fredag: 8.00 - 16.30
Lördag - söndag: stängt
Öppettiderna kan avvika på sommaren samt inför och vid större helger. 

Intendent / Enhetschef Engelska parken
Elin Lörelius
E-post: elin.lorelius@uadm.uu.se

Fastighetsservice / Vaktmästeri
Telefon: 018 - 471 50 01
E-post: vaktm@kvk.uu.se

Lokal- och konferensbokning
Telefon: 018 - 471 69 81
E-post: lokalbokning@kvk.uu.se

Interntv (information på interna tv-skärmar)
E-post: interntv@kvk.uu.se

Passersystem (behörigheter på passerkort)
E-post: ep-passage@kvk.uu.se

Lokalvård
Telefon: 018 - 471 34 18
E-post: lokalvardenengelskaparken@uadm.uu.se

AV- support
Telefon: 018 - 471 62 60
E-post: media@kvk.uu.se

IT- support / Servicedesk
Telefon: 018 - 471 44 00
E-post: servicedesk@uu.se


 

Akutnummer

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom ring (00) 112.


Universitetets larmnummer är 018 - 471 2500.

Detta används vid risk för eller konstaterad:
- allvarlig person, miljö -eller egendomsskada
- skada på universitetets eller egna verksamhetens goda rykte och profil
- allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

Vid behov av akut väktarstöd uppge;
- Ditt namn
- Din plats (Uppsala universitet, Engelska parken, Thunbergsvägen)
- "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av...."Vid skadegörelse eller problem som inte är akut och rör fastigheten som upptäcks under arbetstid ring Fastighetsservice på telefon 018 - 471 5001 eller e-post vaktm@kvk.uu.se

Vid akut skadegörelse eller problem med fastigheten utanför arbetstid kontakta Akademiska Hus på journummer 010 - 557 2400
 

Senast uppdaterad: 2021-08-23