Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Douglas Mattsson, Södertörns högskola
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

'We Despice the Crescent': black metal and blasphemy in Turkey”

Senast uppdaterad: 2022-08-29