Högre seminariet konstvetenskap: Henrik Lindblad

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Eng 2-1024, campus Engelska parken, med möjlighet till deltagande via zoom.
  • Föreläsare: Henrik Lindblad
  • Webbsida
  • Arrangör: Konstvetenskapliga institutionen / Högre seminariet Konstvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Orrghen
  • Seminarium

Slutseminarium: Henrik Lindblad lägger fram manus till sin avhandling med den preliminära titeln Kyrkliga kulturarvsstudier i ett förändrat samhälle.

Slutseminarieopponent är Maria Nyström, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Textunderlag rekvireras från henrik.lindblad@konstvet.uu.se, tre veckor i förväg. OBS! Kl. 13.15-17.00.

Humanistiska teatern

Senast uppdaterad: 2021-10-15