LOKALVÅRD

Hit kan du vända dig för att låna festvagn eller för andra önskemål angående städning vid Campus.

lokalvardenengelskaparken@uadm.uu.se

Eller ring.

070-4250734

 

Victoria