Vaktmästeri

Till intendenturens vaktmästeri vänder du dig för att få hjälp med:

  • Posthantering/pakethantering
  • Omflyttningar
  • Möbleringar
  • Väggupphängningar
  • Belysning (byte av lampor och lysrör)
  • Ombyggnationer
    Allt mellan golv och tak

Kontakt med vaktmästeriet vaktm@kvk.uu.se

Vid problem med fastigheten kontakta i första hand vaktmästeriet. Anmäl akuta fel som inträffar efter kl 16:00 till Akademiska hus jourtelefon: 018-68 32 04. Om ni själva felanmäler till Akademiska hus vill vi att ni meddelar oss detta!

Felanmäl till Akademiska hus

Akademiska hus är fastighetsförvaltare och de åtgärdar problem som uppstår med fastigheten såsom värme, kyla, avlopp och fasta installationer. 

Pakethantering

Att skicka paket/Rekommenderade brev.

För att skicka paket/Rekommenderade brev behövs en blankett med uppgifter om mottagare och avsändare samt information om godset.

För Rekommenderade brev gäller samma rutin som för paket, fyll i blankett och lämna den tillsammans med brevet som skall skickas.
Hämta blankett

Institution eller motsvarande ansvarar själva för korrekt paketering. Lämna sedan paket/gods och blankett till oss på intendenturen så skriver vi ut adressetiketter samt lämnar det till posten för vidare befordran.

Vi hjälper gärna till med att fylla i blanketter!

Paket utanför EU

För paket som ska skickas till ett land utanför EU så krävs en Proforma invoice (tullfaktura) i 3 kopior.

Hämta tullfakturan

All eventuell kontakt med myndigheter sköts av avsändande institution eller motsvarande.

Paket- och godsbeställning

Tänk på att begära företagspaket när ni beställer för leverans till Engelska parken. Om ni begär billigare alternativ får ni själva gå och hämta paketet på utlämningsstället.

Det är viktigt att skilja på leveransadress och fakturaadress.

Ange följande leveransadress:

Uppsala Universitet
Inst/motsvarande
Mottagarnamn
Thunbergsvägen 3G
752 38 UPPSALA

Exempel:
Uppsala Universitet
Engelska parken
Intendenturen
Thunbergsvägen 3G
752 38 UPPSALA

Ange följande faktureringsadress:

Uppsala universitet

Ref XXX
PG 1254
737 84 Fagersta

Ange alltid referenskod för din inst/enhet för att urskilja vilken inst/enhet det är.