IT-avdelningen

Kontakta servicedesk@uu.se om du har problem med din dator.

Akuttelefon: 018-471 4400

För att du ska få rätt hjälp behöver vi veta

  • Ditt namn
  • Vid vilken institution du är anställd
  • Ditt rumsnummer
  • Ditt telefonnummer
  • Vad din dator (datorlådan ej skärmen) har för stöldnummer (sexsiffrigt och börjar på noll)

Användarregler för central IT-arbetsplats

Användarregler för central IT-arbetsplats