Intendentur

Intendenturen finns vid Servicecenter i
hus 3


Kontakt:
Intendent: Elin Lörelius elin.lorelius@uadm.uu.se
Teknisk samordnare: Lars Östman lars.ostman@uadm.uu.se
Media och AV utrustning: media@kvk.uu.se
Interntv: interntv@kvk.uu.se
Servicecenter: servicecenter@kvk.uu.se, 018-471 6882
Lokalvård: lokalvardenengelskaparken@uadm.uu.se, 070-425 0734
Lokalbokning:lokalbokning@kvk.uu.se

Vid behov av akut väktarstöd är journummret 018-471 2500.

Uppge

  • Plats (Uppsala universitet & din inst/enhet, adress)
  • Ditt namn
  • "Vi behöver väktarstöd omgående pga...."

Vid nödsituation är larmnummret liksom tidigare (00)112.

Vid skadegörelse som inte är akut och rör fastigheten, ring Akademiska hus journummer 010-5572400.