Institutioner och enheter vid Engelska parken

Studenter vid dator

På campus Engelska parken samlas idag utbildningar och forskning inom humanistiska ämnen, teologi, samhällsvenskap och språkvetenskapligt centrum. 

Institutioner

Enheter

  • Karin Boye - biblioteket                              Hus 9
  • Restaurang Matikum                                  Hus 7 plan 1
  • SAU                                                            Thunbergsvägen 5B
  • SCAS                                                         Thunbergsvägen 2
  • Fackvillan (ST, SACO, SEKO)                   Thunbergsvägen 7
      

Studiebevakare

Studiebevakaren hjälper studieråd och föreningar, sitter som representant i olika universitetsorgan och hjälper enskilda studenter som stöter på problem i sina studier eller andra studierelaterade områden, exempelvis fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Kontakta Humanistiska sektionen om du har frågor eller funderingar. Du är även välkommen om du har idéer kring studentlivet eller vill engagera dig i kåren!

Studiebevakarna sitter i rum 7 -1016 vid Matikum.

Telefon: 018-471 68 60
E-post: studiebev.hum@uskar.se

Studiebevakarnas hemsida

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Studenter och doktorander kan få råd om uppgifter både på svenska och engelska.

Språkverkstaden är också en resurs för undervisande personal som kan boka föreläsningar om skriftlig och muntlig framställning samt få råd om hur de kan stödja studenters akademiska språkutveckling.

Telefon: 018 - 471 1288
E-post: uppsala@sprakverkstaden.uu.se

 För att se bokningsbara tider gå in på Språkverkstadens hemsida.


 

Senast uppdaterad: 2021-06-09