Institutioner och enheter vid Engelska parken

Studenter vid dator

På campus Engelska parken samlas idag utbildningar och forskning inom humanistiska ämnen, teologi, samhällsvetenskap och språkvetenskap. 

Institutioner

Enheter

  • Karin Boye - biblioteket                              Hus 9
  • Restaurang Matikum                                  Hus 7 plan 1
  • SAU                                                            Thunbergsvägen 5B
  • SCAS                                                         Thunbergsvägen 2
  • Fackvillan (ST, SACO, SEKO)                   Thunbergsvägen 7
      

Humsek och Fakultetssamordnare

Humanistiska sektionen, Humsek, är en av Uppsala studentkårs fyra sektioner. Sektionerna har till syfte att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därigenom göra det enklare för studenterna att påverka just sitt campus, sin institution eller sin fakultet. Humsek organiserar och engagerar de studenter som studerar humanistiska ämnen och läser vid Språkvetenskapliga, Historisk-filosofiska eller Teologiska fakulteten. 

HumSeks kontor ligger på Engelska parken i rum 7-1016, i korridoren utanför Matikum.

E-post till ordförande: ordf.hum@uskar.se

Fakultetssamordnarna arbetar med frågor som rör studentrepresentation och hjälper studenter som stöter på problem i sina studier eller andra studierelaterade områden, exempelvis fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Kontakta fakultetssamordnaren om du har frågor eller funderingar. 

Fakultetssamordnarna har kontor på Kårhuset: Övre Slottsgatan 7, 75310 Uppsala 

E-post: fakultetssamordnare@uskar.se
 

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Studenter och doktorander kan få råd om uppgifter både på svenska och engelska.

Språkverkstaden är också en resurs för undervisande personal som kan boka föreläsningar om skriftlig och muntlig framställning samt få råd om hur de kan stödja studenters akademiska språkutveckling.

Telefon: 018 - 471 1288
E-post: uppsala@sprakverkstaden.uu.se

 För att se bokningsbara tider gå in på Språkverkstadens hemsida.


 

Senast uppdaterad: 2022-09-09