Videokonferens

Videokonferens finns i följande salar.

Bokas via TimeEdit (boka motpartslokal samtidigt)

9-1061 (Slu-supporten)

2-1024

2-0024

3-2028

6-1023 (Geijersalen) 

21-0011 (Ihresalen)

Vid behov av support eller frågor om utrustningen kontakta media@kvk.uu.se.

För support i 9-1061 var vänligen kontakta av-stod@slu.se.

Campus Gotland E45
Campus Gotland E45

Engelska parken 9-1061
Engelska parken 9-1061