Lärosalar

Innergård mellan hus 22 och hus 2

På Engelska parken finns det ett 30-tal lärosalar utspridda över hela campuset. Deras utseende och storlek varierar då husen är byggda under olika tidsepoker. 

Alla lärosalar har whiteboard och projektorer installerade.

Last modified: 2021-05-10