Studieplatser

Studie- och läseplatser i form av stolar eller soffor och bord finns på flertal olika ställen på campus. Hitta din egen favorit. Många av dem hittar du i stråket utanför Karin Boye-biblioteket och inne på biblioteket. 

Studieplatser
Studieplatser i Stråket utanför Karin Boye biblioteket

Grupprum som inte är bokningsbara:

 • 2 - K1061 Grottan 
 • 2 - 1027        
 • 3 - K1011 Tyst studie rum (tidigare Master rummet)
 • 3 - 0011
 • 3 - 2011


 

Studentpentryn

På flera ställen på Engelska parken går det bra att värma och äta sin medhavda matlåda, och förvara den i kylskåp. Tänk på att hålla snyggt runt omkring dig och inte lämna mat kvar i kylskåpet.

Pentry hus 3
Pentry 3-1014Studentpentryn

 • 1 - 0060
 • 3 - 1014
 • 4 - 1002    Öppet vardagar 8.00 - 16.00
 • 6 - K1036  Öppet vardagar 8.00 - 16.00

Det finns även microugnar, kylskåp och sittplatser på entréplan i hus 16.

Kaffeautomater

 • 1 - 1003
 • 6 - K1036

I automaterna går det bra att betala med betalkort (visa, mastercard, american express). Det går också att betala med sin mobiltelefon om man registrerar sitt nummer och kopplar ett betalkort. Efter registrering är det bara att slå numret på kortläsarens skärm, vänta på bekräftelse och välja produkt så dras pengarna från det kopplade kortet.  
 

Datorsalar och skrivare

Datorsalar

Allmänna datorsalar för studenter på Engelska parken är:

 • 9 - 0044   Tyst datorsal
 • 7 - 0019 

Datorsalarna är öppna måndag - torsdag kl 8.00 - 20.00 samt fredag kl 8.00 - 18.00 med campuskort. Kom ihåg att ta med dina saker ut om du lämnar lokalen, efter kl 20 är det inte möjligt att komma in med passerkort. 

Möjlighet att använda zoom finns i rum 7-0019. Dessa datorer har kameror installerade. Medtag eget headset.

Datorer finns även i Karin Boye biblioteket.

Datorsalar främst för undervisning, med särskilt tillträde på passerkortet:

 • 9 - 1070
 • 9 - 1064


Observera att det inte är tillåtet att äta och dricka i datasalarna.

Trådlöst nätverk för uppkoppling av egna datorer finns över hela Engelska parken.

Skrivare

Universitetets utskriftssystem heter eduPrint. Mer information om hur det fungerar hittar du på Studentportalens sida om skriva ut, skanna och kopiera

I Servicecenter i hus 3 kan du köpa utskriftskuponger på 20kr, 50kr, 100kr eller 200kr som du kan ladda på ditt utskriftskonto med. Det gör du i eduPrint-portalen när du är inloggad med din studentinloggning.

Besök eduPrint-portalen

När du skrivit ut på eduPrint läggs din utskrift på kö tills du loggar in på en skrivare, antingen med ditt campuskort eller med din studentinloggning, och aktiverar utskriften.

På Engelska parken finns det skrivare på ett flertal ställen:

 • Mittemot Servicecenter, hus 3 källarplan, finns ett kopiatorrum med tre skrivare
 • Entréplan i hus 16 
 • Inne i Karin Boye-biblioteket och i korridoren utanför. 

Boka lärosal

Studenter har möjlighet att låna en mindre lärosal för gruppstudier. Föreläsningar och seminarier har alltid företräde till lärosalarna vilket gör att studenter endast kan låna dessa om de inte är bokade för undervisning och därmed endast samma dag. Det kan också vara så att om behovet av lokal för undervisning uppstår så får studenter med kort varsel lämna rummet.

Kontakta Servicecenter i hus 3 (telefon 018-471 68 82) för att se tillgången på rum samma dag.

För att fler studenter ska få möjlighet att låna ett rum så är tiden begränsad till antingen förmiddag (mellan kl 9 och 12) eller eftermiddag (mellan kl 13 och 16).

Kom ihåg att ansvaret på rummet ligger på studenten som bokar. Tänk på att förtäring inte är tillåtet i lärosalarna. Om du använder tavlorna ska dessa tvättas rent innan du går. Eventuell ommöblering ska återställas, lamporna ska släckas och skräp slängas i sopstationerna. Lämna rummet inom bokad tid och glöm inte låsa och lämna nyckeln i Servicecenter. 

 

Andrum

I Grottan (rum 2 - K1061) finns ett avskilt mindre rum för att hämta andan en stund i lugn och ro.  Det är öppet samma tider som Grottan, dvs vardagar mellan kl 08 - 16.00.

Här går man in utan skor.
Tänk på att andrummet inte är ett rum för sömn eller studierum.
 

Vilrum

Studenter har tillgång till ett vilrum i hus 7. Nyckel kan hämtas i Servicecenter under öppettider genom att skriva upp namn och mobilnummer. Man har tillgång till rummet i en timme. Därefter ringer personal på Servicecenter upp för att kontrollera att allt är ok.

Lämna rummet låst och i städat skick. 
 

Senast uppdaterad: 2023-09-11