Parkering

parkering bakom hus 1

Parkeringarna som finns i kvarteret Engelska parken kräver särskilt tillstånd som endast gäller för anställda på Uppsala universitet.

Besökare

Besökare som exempelvis ska närvara vid en disputation eller event är välkomna till Servicecenter i hus 3 för att hämta ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller för en dag. Detta läggs i framrutan. Parkeringsbiljett med reducerad taxa (taxa 2) köps i automat eller via appen MobilPark.

Var observant så du köper biljett i den p-automat som hör till den parkering du står på. På Engelska parken har både Akademiska hus och Aimopark parkeringar.


Map by MazeMap

Parkeringar för rörelsehindrade finns i närheten av entréerna till campus (zooma in på kartan). Här gäller ditt vanliga tillstånd väl synligt i rutan, utan kostnad. 

Laddare för elbil finns på parkeringen bakom Humanistiska teatern och hus 1.

elbilsladdare

Studenter

Eftersom parkeringarna inom Engelska parken endast är avsedda för anställda med särskilt tillstånd hänvisas studenter till andra parkeringar. På Villavägen, vägen som går genom Stadskyrkogården, kan studenter parkera gratis i två timmar.

Det finns också allmänna parkeringar vid Campus 1477, Blåsenhus eller Ekonomikum. På dessa kan studenter med giltigt campuskort få tillgång till taxa 2, dvs en reducerad taxa. Var uppmärksam på skyltningen då vissa parkeringar kräver särskilt tillstånd eller är förhyrda. 

parkeringskarta blåsenhus

Parkeringskarta

Zooma in för att se parkeringsytor runt Blåsenhus och Campus 1477. 


Map by MazeMap

Senast uppdaterad: 2022-05-24