Studiebevakarna


Vi finns för dig som är student vid Uppsala universitet!


Vi studiebevakare på Humanistiska sektionen är heltidsarvoderade av Uppsala studentkår för att arbeta med studentinflytandet ute på fakulteterna.

Vi som är studiebevakare har tagit uppehåll från våra studier för att kunna arbeta för kåren fullt ut, men vår förankring i studentlivet förblir starkt.


En studiebevakare fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och universitetet.

Vi hjälper studieråd och föreningar, sitter som representanter i olika universitetsorgan samt hjälper enskilda studenter som stöter på problem med sina studier eller andra studierelaterade områden, exempelvis fysisk och psykosocial arbetsmiljö.


Det är viktigt för oss att ha kontakt med studentrepresentanter ute på fakulteterna och med alla föreningar och studieråd för att tillsammans kunna påverka universitetet på en lokal nivå.


Kontakta oss om du har problem eller funderingar! Du är även välkommen om du har idéer kring studentlivet eller vill engagera dig i kåren! Våra kontor finns i korridoren bakom Matikum.


Kontakt

Studebevakare med arbetsmiljö- och fallverksamhetsansvar Rum 7-1016 E-post: studiebev.hum@us.uu.se
Telefon: 018-417 6860
Hemsida: www.uppsalastudentkar.nu/studiebevakare