Passerkort

Du behöver ett passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Tillträde till lokaler avgörs av vilken kurs du är registrerad på. Är du registrerad på någon kurs vid en av de institutioner som finns vid Engelska parken kan du kvittera ut ett passerkort i receptionen. Kortet gäller hela din studietid och uppdateras automatisk med tillträde till lokalerna vid registrering.

Ditt passerkort är personligt.

  • Du får inte låna ut Ditt passerkort till någon annan person/funktion
  • Du får inte göra någon som helst åverkan på kortet
  • Du får inte förvara Din personliga kod tillsammans med ditt passerkort
  • Du får inte släppa in obehöriga personer i de lokaler som Du har tillträde till
  • Du måste följa de instruktioner/säkerhetsregler som finns för de olika campusområdena/lokalerna
  • Om Du förlorar passerkortet måste Du omgående anmäla detta till Intendenturen/receptionen.

Den personliga pinkod du väljer till ditt passerkort får inte vara kopplat med ditt personnummer eller vara för ”enkel”, tex 1234, 8888.

Skulle du tappa bort ditt passerkort får du kvittera ut ett nytt utan kostnad.