Kontakt

Besöksadress:

Huvudentré
Engelskaparken
Thunbergsv. 3H

Universitetets växel: 018-471 0000

Postadress:

Box 527
751 20 UPPSALA

Funktionsadresser Engelska parken

Vaktmästeriet: vaktm@kvk.uu.se 
Datasupport: helpdesk@kvk.uu.se
Passersystem: passersystem@kvk.uu.se
Lokalbokning: lokalbokning@kvk.uu.se
Lokalvården: lokalvardenengelskaparken@uadm.uu.se 
Servicecenter: servicecenter@kvk.uu.se 
Media: media@kvk.uu.se
Intern-tv:interntv@kvk.uu.se