ENGELSKA PARKEN

Här finns institutioner inom teologi, humaniora, språk och samhällsvetenskap. 

Välkomna hit och välkomna tillbaka !

Undervisning bedrivs från och med terminsstart hösten 2021 delvis digitalt och delvis på campus. Mer information vad som gäller just dig får du på www.uu.se/student eller från din institution.

Men kom ihåg;
- Vistas bara på ditt campus om du känner dig frisk.
- Använd gärna handsprit som finns utplacerat.
- Bidra inte till trängsel utan vistas så lite som möjligt i trånga korridorer och utrymmen.

Läs mer om universitetets rekommendationer angående covid-19.
 

Välkommen att boka - EN ARENA FÖR GRÄNSLÖS DIALOG


Senast uppdaterad: 2021-10-12