Aktuellt som händer vid Engelska parken

Intresserad av den nya Humanistiska teatern som byggs vid Engelska parken? Klicka på länken ovan för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2017
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Videokonferens

Videokonferens finns i följande salar.

Bokas via TimeEdit (boka motpartslokal samtidigt)

9-1061 (Slu-supporten)

2-1024

2-K1024

3-2028

6-1023 (Geijersalen) 

21-0011 (Ihresalen)

Vid behov av support eller frågor om utrustningen kontakta media@kvk.uu.se.

För support i 9-1061 var vänligen kontakta av-stod@slu.se.

Campus Gotland E45
Campus Gotland E45

Engelska parken 9-1061
Engelska parken 9-1061