Aktuellt som händer vid Engelska parken

HUMANISTISKA TEATERN

Bokning och frågor om Humanistiska teatern.

Kontakta: lokalbokning@kvk.uu.se

Byggnation av Humanistiska teatern Klicka på länken för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Salar

Lektionssalar

Lektionssalar bokas i första hand genom lokalbokaren vid repektive institution.

vid dennes frånvaro kan bokningar beställas via följande e-postadress; lokalbokning@kvk.uu.se
 

De flesta salar har idag projektorer monterade.

Hörsalar (Ihresalen, Geijersalen, Humanistiska teatern)

Under innevarande termin bokas hörsalarna i första hand genom lokalbokarna vid respetive institution.

Vid dennes frånvarao kan bokningar beställas via följande e-postadress; lokalbokning@kvk.uu.se

Under schemaläggningsperiod inför kommande termin lämnas bokningsönskemål in till respektive institutions lokalbokare vid ett i förväg faställt datum.

Lokalbokaren sammanställer därefter önskemålen och lämnar över dem till Intendenturen som fördelar tiderna.

Vid frågor om lokalbokning kontakta: 018-471 6882

Allmänna utrymmen

Vid bokning av de allmänna utrymmena(ex Glasentrén eller hus 16, bottenplan) kontaktas lokalbokningen.
Meddela när,var och den anledning för bokningen. 

Meddela gärna i förväg om det behövs extra stolar/bord. Observera att det är ni som ansvarar för att utrymmet blir återställt till sitt ursprungliga skick. 

Laserpekare

Riktlinjer

för användande av laserpekare.

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta servicedesk@uu.se

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4400

Utskrift: https://www.eduprint.uu.se