Aktuellt som händer vid Engelska parken

HUMANISTISKA TEATERN

Bokning och frågor om Humanistiska teatern.

Kontakta: lokalbokning@kvk.uu.se

Byggnation av Humanistiska teatern Klicka på länken för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Att tänka på vid flytt av kontor

Flytthjälp gäller bara inom Engelska parken

Institution

Institutionen utser en flyttansvarig som står för kontakten med intendenturen.

Flyttansvarig på institutionen avgör: 

- i vilken ordning flyttarna verkställs.
- inom vilken tidsrymd flytten skall ske. (inom 1 vecka eller 2 veckor eller ännu längre)
- om det behövs flyttstäd. Intendenturen hjälper till med kontakten med lokalvården.
- om datorer skall flyttas. Intendenturen samordnar detta med IT-avdelningen.

Flytt av telefon ansvarar institutionen själv för.

Efter flytt skall rummet ha en standardmöblering beroende på hur många personer rummet är gjort för.
Hyllor, skrivbord, stol, hurts, papperskorg, lampa (detta för att nästa hyresgäst lätt ska kunna flytta in).

Kontakta vaktm@kvk.uu.se  innan flytt för att vi ska kunna planera in när flytten skall ske.

Rumsinnehavare

Böcker behöver inte packas då vi använder speciella vagnar för flytt av dessa.

Rumsinnehavaren packar ner sina saker på skrivbord själv (utom dator) och tömmer hurtsar.
Även alla privata saker packas av rumsinnehavaren. (såsom skor, kläder, blommor osv)
Märk även upp eventuella tavlor eller andra utsmyckningar som ska flyttas.
(Om det är Konst från Universitetssamlingarna så måste arkivarie kontaktas)

Kom ihåg att inte packa lådorna så att de blir för tunga.

Grovstädning utförs av rumsinnehavaren innan flytt. (Tömma skräp man samlat på sig)
Returpapperstunnor tillhandahålls vid intendenturen.

Flyttlådor tillhandahålls vid intendenturen på begäran och återlämnas till intendenturen efter flytten.