Att tänka på vid flytt av kontor

Flytthjälp gäller bara inom Engelska parken

Institution

Institutionen utser en flyttansvarig som står för kontakten med intendenturen.

Flyttansvarig på institutionen avgör: 

- i vilken ordning flyttarna verkställs.
- inom vilken tidsrymd flytten skall ske. (inom 1 vecka eller 2 veckor eller ännu längre)
- om det behövs flyttstäd. Intendenturen hjälper till med kontakten med lokalvården.
- om datorer skall flyttas. Intendenturen samordnar detta med IT-avdelningen.

Flytt av telefon ansvarar institutionen själv för.

Efter flytt skall rummet ha en standardmöblering beroende på hur många personer rummet är gjort för.
Hyllor, skrivbord, stol, hurts, papperskorg, lampa (detta för att nästa hyresgäst lätt ska kunna flytta in).

Kontakta vaktm@kvk.uu.se  innan flytt för att vi ska kunna planera in när flytten skall ske.

Rumsinnehavare

Böcker behöver inte packas då vi använder speciella vagnar för flytt av dessa.

Rumsinnehavaren packar ner sina saker på skrivbord själv (utom dator) och tömmer hurtsar.
Även alla privata saker packas av rumsinnehavaren. (såsom skor, kläder, blommor osv)
Märk även upp eventuella tavlor eller andra utsmyckningar som ska flyttas.
(Om det är Konst från Universitetssamlingarna så måste arkivarie kontaktas)

Kom ihåg att inte packa lådorna så att de blir för tunga.

Grovstädning utförs av rumsinnehavaren innan flytt. (Tömma skräp man samlat på sig)
Returpapperstunnor tillhandahålls vid intendenturen.

Flyttlådor tillhandahålls vid intendenturen på begäran och återlämnas till intendenturen efter flytten.