Aktuellt som händer vid Engelska parken

HUMANISTISKA TEATERN

Bokning och frågor om Humanistiska teatern.

Kontakta: lokalbokning@kvk.uu.se

Byggnation av Humanistiska teatern Klicka på länken för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Vaktmästeri

Till intendenturens vaktmästeri vänder du dig för att få hjälp med:

  • Posthantering/pakethantering
  • Omflyttningar
  • Möbleringar
  • Väggupphängningar
  • Belysning (byte av lampor och lysrör)
  • Ombyggnationer
    Allt mellan golv och tak

Kontakt med vaktmästeriet vaktm@kvk.uu.se

Vid problem med fastigheten kontakta i första hand vaktmästeriet. Anmäl akuta fel som inträffar efter kl 16:00 till Akademiska hus jourtelefon: 018-68 32 04. Om ni själva felanmäler till Akademiska hus vill vi att ni meddelar oss detta!

Felanmäl till Akademiska hus

Akademiska hus är fastighetsförvaltare och de åtgärdar problem som uppstår med fastigheten såsom värme, kyla, avlopp och fasta installationer. 

Pakethantering

Att skicka paket/Rekommenderade brev.

För att skicka paket/Rekommenderade brev behövs en blankett med uppgifter om mottagare och avsändare samt information om godset.

För Rekommenderade brev gäller samma rutin som för paket, fyll i blankett och lämna den tillsammans med brevet som skall skickas.
Hämta blankett

Institution eller motsvarande ansvarar själva för korrekt paketering. Lämna sedan paket/gods och blankett till oss på intendenturen så skriver vi ut adressetiketter samt lämnar det till posten för vidare befordran.

Vi hjälper gärna till med att fylla i blanketter!

Paket utanför EU

För paket som ska skickas till ett land utanför EU så krävs en Proforma invoice (tullfaktura) i 3 kopior.

Hämta tullfakturan

All eventuell kontakt med myndigheter sköts av avsändande institution eller motsvarande.

Paket- och godsbeställning

Tänk på att begära företagspaket när ni beställer för leverans till Engelska parken. Om ni begär billigare alternativ får ni själva gå och hämta paketet på utlämningsstället.

Det är viktigt att skilja på leveransadress och fakturaadress.

Ange följande leveransadress:

Uppsala Universitet
Inst/motsvarande
Mottagarnamn
Thunbergsvägen 3G
752 38 UPPSALA

Exempel:
Uppsala Universitet
Engelska parken
Intendenturen
Thunbergsvägen 3G
752 38 UPPSALA

Ange följande faktureringsadress:

Uppsala universitet

Ref XXX
PG 1254
737 84 Fagersta

Ange alltid referenskod för din inst/enhet för att urskilja vilken inst/enhet det är.

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta servicedesk@uu.se

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4400

Utskrift: https://www.eduprint.uu.se