Passersystem

När du börjar arbeta vid Engelska parken behöver du ett passerkort för att komma in i våra lokaler.
Passerkort beställs av institutionen hos säkerhetsansvarig och hämtas därefter i informationen.

Hit vänder du dig om du har frågor kring passersystem eller ditt passerkort.

Passersystem