Humanistiska teatern

Här lägger vi upp bilder från bygget.

Bilder tagna 18 april:

Bild tagen 3 april:

Bilder tagna 13 begruari:

Foton tagna 7 februari:

Foton tagna 26 augusti:

Foto taget den 24 augusti:

Foton tagna 29 juni:

Utsikt från Pentryt i hus 4

Foto taget 20 juni:

Foton tagna 31 maj:

Foto taget 15 april 2016:

Foto taget 4 april 2016:

Foto taget 1 april 2016:

Foton tagna 14 mars 2016:

Foton tagna 29 februari 2016:

Foto taget 20 november 2015:

Foto taget 12 oktober 2015:

Foto taget 18 september 2015:

Foto taget 15 september 2015:

Foton tagna 7 september 2015:

Foto taget 13 augusti 2015:

Foto taget 10 juni 2015:

Foto taget 25 maj 2015:

Foto taget 4 maj 2015:

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta servicedesk@uu.se

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4400

Utskrift: https://www.eduprint.uu.se