Aktuellt som händer vid Engelska parken

Intresserad av den nya Humanistiska teatern som byggs vid Engelska parken? Klicka på länken ovan för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2017
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Kopiering/Utskrift


Klicka här för information om utskrift via Korint.

Kopiering och utskrifter


Korint är Uppsala universitets utskrifts- och kopieringssystem. För att kunna använda det behöver du registrera ett Korintkonto på ditt passerkort:

  •  Gå till en Korintmaskin och håll fram ditt passerkort en gång framför etiketten ”Place card here”.
  •  Meddelandet ”User ID is incorrect” visas. Tryck ”OK”.
  •  Efter ca 15 sekunder skrivs ett registreringspapper ut. Ta med pappret till en dator med internetuppkoppling.
  •  Starta en webbläsare och skriv in adressen som anges på registreringspappret.
  •  Skriv in ditt student-id och lösenord A. Klicka på ”Login”.
  •  Skriv in registreringskoden från pappret. Klicka på ”Register”. Ditt passerkort är nu aktiverat.

För att ladda ditt Korintkort måste du koppla ihop det med ett PayEx-konto som du kan överför pengar till. Gå in på http://korint.uu.se och klicka på ”Registrera PayEx-konto”. Använd ditt student-id och lösenord A när du följer instruktionerna. Använd den studentadress som du fick med ditt student-id.

Om du vill kopiera OH-film ska du använda den du får gratis i Informationen. Om det uppstår fel med kopiatorerna ska detta anmälas till Informationen. Lämna inte kopiatorerna obrukbara!
För mer information om Korint och för aktuella priser se Prislista för studenter


För Korintsupport ring 018-471 78 90 eller maila support@korint.uu.se.
För PayExsupport ring 0498-20 20 27 eller maila kundtjanst.solutions@payex.se.

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta helpdesk@kvk.uu.se
eller klicka här

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4080

Utskrift: https://webprint.kvk.uu.se