Aktuellt som händer vid Engelska parken

HUMANISTISKA TEATERN

Bokning och frågor om Humanistiska teatern.

Kontakta: lokalbokning@kvk.uu.se

Byggnation av Humanistiska teatern Klicka på länken för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Studiebevakarna


Vi finns för dig som är student vid Uppsala universitet!


Vi studiebevakare på Humanistiska sektionen är heltidsarvoderade av Uppsala studentkår för att arbeta med studentinflytandet ute på fakulteterna.

Vi som är studiebevakare har tagit uppehåll från våra studier för att kunna arbeta för kåren fullt ut, men vår förankring i studentlivet förblir starkt.


En studiebevakare fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och universitetet.

Vi hjälper studieråd och föreningar, sitter som representanter i olika universitetsorgan samt hjälper enskilda studenter som stöter på problem med sina studier eller andra studierelaterade områden, exempelvis fysisk och psykosocial arbetsmiljö.


Det är viktigt för oss att ha kontakt med studentrepresentanter ute på fakulteterna och med alla föreningar och studieråd för att tillsammans kunna påverka universitetet på en lokal nivå.


Kontakta oss om du har problem eller funderingar! Du är även välkommen om du har idéer kring studentlivet eller vill engagera dig i kåren! Våra kontor finns i korridoren bakom Matikum.


Kontakt

Studebevakare med arbetsmiljö- och fallverksamhetsansvar Rum 7-1016 E-post: studiebev.hum@us.uu.se
Telefon: 018-417 6860
Hemsida: www.uppsalastudentkar.nu/studiebevakare

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta servicedesk@uu.se

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4400

Utskrift: https://www.eduprint.uu.se