Aktuellt som händer vid Engelska parken

Intresserad av den nya Humanistiska teatern som byggs vid Engelska parken? Klicka på länken ovan för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Studentkonto

Studentkonto


UpUnet-S är Uppsala universitets datornät som ger studenter möjlighet att få tillgång till universitetet dygnet runt, året om.

UpUnet-S erbjuder bland annat studenter att hemifrån:

 

  • Logga in på datorerna vid Engelska parken
  • Använda Universitetets trådlösa nätverk
  • Få studieinformation och kontrollera studieresultat via Studentportalen
  • Komma åt e-böcker, e-tidskrifter, databaser och andra e-resurser som universitetsbiblioteket har avtal med
  • Använda sin egen e-postadress vid universitetet
  • Lägga upp sin en egen hemsida
  • Göra inlämningsuppgifter på institutionens datorsystem


Sist men inte minst är många studentbostäder i Uppsala anslutna till UpUnet-S vilket ger de boende möjlighet att använda UpUnet-S bredband.


Ansök om konto på hemsidan eller med blankett från Informationen.


Kontakt


Telefon: 018-471 2222
Webbsida: http://www.student.uu.se/upunets/

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta helpdesk@kvk.uu.se
eller klicka här

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4080

Utskrift: https://webprint.kvk.uu.se