Aktuellt som händer vid Engelska parken

HUMANISTISKA TEATERN

Bokning och frågor om Humanistiska teatern.

Kontakta: lokalbokning@kvk.uu.se

Byggnation av Humanistiska teatern Klicka på länken för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Passerkort

Du behöver ett passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Tillträde till lokaler avgörs av vilken kurs du är registrerad på. Är du registrerad på någon kurs vid en av de institutioner som finns vid Engelska parken kan du kvittera ut ett passerkort i receptionen. Kortet gäller hela din studietid och uppdateras automatisk med tillträde till lokalerna vid registrering.

Ditt passerkort är personligt.

  • Du får inte låna ut Ditt passerkort till någon annan person/funktion
  • Du får inte göra någon som helst åverkan på kortet
  • Du får inte förvara Din personliga kod tillsammans med ditt passerkort
  • Du får inte släppa in obehöriga personer i de lokaler som Du har tillträde till
  • Du måste följa de instruktioner/säkerhetsregler som finns för de olika campusområdena/lokalerna
  • Om Du förlorar passerkortet måste Du omgående anmäla detta till Intendenturen/receptionen.

Den personliga pinkod du väljer till ditt passerkort får inte vara kopplat med ditt personnummer eller vara för ”enkel”, tex 1234, 8888.

Skulle du tappa bort ditt passerkort får du kvittera ut ett nytt utan kostnad.

OBS! Du kan använda ditt passerkort för kopiering - glöm inte att avregistrera kortet från KORINT om du tappat bort ditt passerkort! Se korint.uu.se för mer information. 
 

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta servicedesk@uu.se

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4400

Utskrift: https://www.eduprint.uu.se