Aktuellt som händer vid Engelska parken

HUMANISTISKA TEATERN

Bokning och frågor om Humanistiska teatern.

Kontakta: lokalbokning@kvk.uu.se

Byggnation av Humanistiska teatern Klicka på länken för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Student

Kvartersskiss

Stöldrisk! 

Tänk på att aldrig lämna dina tillhörigheter obevakade!!

 

Eduprint

Utskriftsystem för studenter

Vid problem med skrivare ta kontakt med

Helpdesk 018-471 4400

UKAF:s
uppsatsstipendium

Stipendium

Bra att veta

Studentpentry
Studenpentry finns i följande rum:

1-0060
3-1014
4-1002
6-K1036

Vilrum

Studenter har tillgång till vilrum via receptionen.

Andrum(Grottan)

Rummet är till för bön eller för att hämta andan en stund.

Skåp

Skåp finns att nyttja för studenter som är inskrivna vid någon av Engelska parkens institutioner. Lås medtages av studenten själv.

Grupprum och läseplatser

I Engelska parken finns grupprum i följande:

2-K1061 (Grottan)
2-1027
3-K1011
3-0011
3-1011
3-2011
16-0067

För de som studerar på masternivå finns ett speciellt masterrum i
2-K1033. Grupprummen går inte att boka i förväg. Grottan är utrustad med datorer och läseplatser. Läseplatser finns även i 2-1027 biblioteket och längs stråket utanför Karin Boye-biblioteket.

Datorsalar

Allmänna datorsalar finns i:

2-K1061 (Grottan)
7-0019
9-0044

Datorsalarna är öppna mellan 08:00 - 20:00.

Ha som regel att alltid ta med dig dina tillhörigheter från salen varje gång du går ut från salen. 

Det finns även datorer i Karin-Boye biblioteket.

Trådlöst nätverk finns över hela Engelska parken.


 

Cykel i uppsala

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta servicedesk@uu.se

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4400

Utskrift: https://www.eduprint.uu.se