Välkommen till Engelska parken!

Här finns institutioner inom teologi, humaniora och samhällsvetenskap samt The Svedberg laboratoriet. Inom Engelska parken finns även Karin Boye-biblioteket.

Hitta hit

Ta bussen till ditt Campusområde

Busshållplatser nära campusområden

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Restauranger i närområdet.                                                          

Dagens schema - Engelska parken.

Felanmälan - Engelska parken

Kontorsflytt - Engelska parken

Parkeringarna utanför Engelska parken och blåsenhus går att använda tillsammans med ett särskilt tillstånd, som hämtas i receptionen. Vid uppvisande av passerkort betalar du en lägre avgift vid parkeringsautomaten.

Parkeringsplatser med Uppsala universitets tillstånd

Öppettider

_____________

Entréer                                
Entréer 3H och 3L
Måndag-torsdag: 07.30-20.00
Fredag: 07.30-18.00
Lördag: 10.00-16.00
Söndag: Stängt

Övriga tider kan inpassering ske med passerkort och kod.
Observera att speciella öppettider gäller under sommaren och vid större helger.

Servicecenter hus 3
Måndag-fredag: 08.00-16.30
Lördag:  Stängt
Söndag: Stängt

Karin Boye-biblioteket
Måndag-Torsdag 8.30-19.00
Fredag – 8.30-18.00
Lördagar: 12.00-16.00

Teologen och Historicum, hus 1
Tillträde för berörda studenter med kort och kod:
Mån-fre: 07.00-21.00
Lör-sön: 09.00-19.00

Därutöver endast tillträde för personal.

Julen 2018

22 december – 6 januari
Kvarteret stängt.
Servicecenter stängt.

Vaktmästeriet är bemannat med begränsad personalstyrka.
En posttur per dag. Posten hämtas/lämnas på institutionen mellan kl. 10.00 - 10.30.
Vaktmästeriet finns tillgängligt via vaktm@kvk.uu.se
Vid behov av akut hjälp ring 5001.

IT-support finns tillgänglig via servicedesk@uu.se
Vid behov av akut hjälp ring 4400.

Entréernas öppettider under vecka 52 & 01:
27/12 12.00-15.00 3H
28/12 12.00-15.00 3H
2/1 12.00-15.00 3H och 3L
3/1 12.00-15.00 3H och 3L
4/1 12.00-15.00 3H och 3L

Restaurang Matikum är stängd. Restaurangen öppnar samtidigt med övriga kvarteret.

Karin Boye-biblioteketÖppettider Jul och Nyår
På vår webbplats hittar du öppettider för övriga ämnesbibliotek och även vår virtuella frågetjänst ”Fråga biblioteket”.
Go to ourwebsiteto seeopeninghoursat ourothersubjectlibraries. Youarealsowelcometo useouronline information centre”Ask the Library”.
www.ub.uu.se
21/12
Fredag/Friday
08:30–16
22–26/12
Lördag/Saturday–
Onsdag/Wednesday
Stängt/Closed
27–28/12 Torsdag/Thursday–Fredag/Friday
12–15
29/12–1/1Lördag/Saturday–Tisdag/Thuesday
Stängt/Closed
2/1–4/1
Onsdag/Wednesday–Fredag/Friday
12–15
5/1-6/1
Lördag/Saturday-Söndag/Sunday
Stängt/Closed