Aktuellt som händer vid Engelska parken

Intresserad av den nya Humanistiska teatern som byggs vid Engelska parken? Klicka på länken ovan för mer information.

Är du osäker på var du ska vara?

Dagens schema visar vad som pågår just nu vid Engelska parken.
 

Svårt att hitta till rätt hus? Klicka på kartan för större bild.

Parkeringskort för 2018
finns att hämta från Servicecenter Engelska parken, hus 3 plan K.

Välkommen till Engelska parken!

Här finns institutioner inom teologi, humaniora och samhällsvetenskap samt The Svedberg laboratoriet. Inom Engelska parken finns även Karin Boye-biblioteket.

Hitta hit

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Kvartersskiss.

Restauranger i närområdet.                                                          

Dagens schema - Engelska parken.

Felanmälan - Engelska parken

Kontorsflytt - Engelska parken

Parkeringarna utanför Engelska parken och blåsenhus går att använda tillsammans med ett särskilt tillstånd, som hämtas i receptionen. Vid uppvisande av passerkort betalar du en lägre avgift vid parkeringsautomaten.

Parkeringsplatser med Uppsala universitets tillstånd

Ordinarie öppettider

_____________

Entréer                                
Entréer 3H och 3L
Måndag-torsdag: 07.30-20.00
Fredag: 07.30-18.00
Lördag: 10.00-16.00
Söndag: Stängt

Övriga tider kan inpassering ske med passerkort och kod.
Observera att speciella öppettider gäller under sommaren och vid större helger.

Servicecenter hus 3
Måndag-fredag: 08.00-17.00 
Lördag:  Stängt
Söndag: Stängt

Karin Boye-biblioteket
Måndag-Torsdag 8.30-19.00
Fredag – 8.30-18.00
Lördagar: 12.00-16.00

Teologen och Historicum, hus 1
Tillträde för berörda studenter med kort och kod:
Mån-fre: 07.00-21.00
Lör-sön: 09.00-19.00

Därutöver endast tillträde för personal.

ÖPPETTIDER I JUL

23 december – 7 januari
Kvarteret stängt.
Helgfria vardagar
Servicecenter stängt. Servicecenter finns tillgänglig via servicecenter@kvk.uu.se. Vid behov av akut hjälp ring 6882.
Vaktmästeriet bemannat med begränsad personalstyrka. En posttur per dag. Posten hämtas/lämnas på institutionen mellan kl. 10.00 - 10.30.

Karin Boye-biblioteket:
22/12 08.30–16
23–26/12 Stängt/Closed
27–29/12 12 –15
30/12 –1/1 Stängt/Closed
2-4/1 12 –15
5-6/1 Stängt/Closed

IT-support finns tillgänglig via helpdesk@kvk.uu.se. Vid behov av akut hjälp ring 4080.
Entréernas öppettider under vecka 52 & 01:
27/12 12.00-15.00 3H
28/12 12.00-15.00 3H
29/12 12.00-15.00 3H
2/1 12.00-15.00 3H och 3L
3/1 12.00-15.00 3H och 3L
4/1 12.00-15.00 3H och 3L
6/1 12.00-16.00 3H och 3L
Restaurang Matikum är stängt. Restaurangen öppnar samtidigt med övriga kvarteret.
Tillträde till kvarteret sker med passerkort, gäller både anställda och studenter.
Parkeringstillstånd för 2018 finns att hämta i Servicecentret.

Eduprint

Instruktion Eduprint

Manual in Engllish

eduPrint är det nya centrala utskriftssystemet vid Uppsala universitet som
ersätter Korint.
Med eduPrint kan du


• skriva ut från dator
• kopiera
• skanna till epost
• skanna till Google Drive, OneDrive, Dropbox och Box.com
• skriva ut från mobil.
Till en början stöds iPhone och iPad, senare under hösten kommer
även stöd för Android.
För att kunna använda eduPrint behöver du
• vara ansluten till universitetets trådbundna nät eller till det trådlösa
nätverket eduroam. eduPrint går inte att använda med UpUnetS.
• ha ett aktivt studentkonto
• installera programvara för utskrift på din dator, se baksidan.


Du betalar dina utskrifter genom att
1. logga in på ditt utskriftskonto i eduPrintportalen
på webbadressen
eduprint.uu.se
2. koppla ett PayExkonto
på Payex autopay eller köpa och registrera
utskriftskuponger till ditt utskriftskonto. Kuponger säljs i de flesta av
universitetets campusreceptioner.

Intendenturen informerar

Nytt internt telefonnummer till Universitetets växel: 987

Idag finns larmnummer förprogrammerade på vissa mobiltelefonmodeller, vilket kan leda till problem om de används tillsammans med mobila anknytningar (MEX) i universitetets telefonväxel. Vid samtal till egen telefonist, 999 styrs samtalet direkt från mobiltelefonen till larmnumret 112. Det är svårt att åtgärda och det finns inte heller någon bra information kring vilka modeller som kan tänkas ha förprogrammerade larmnummer.

För att lösa problemet har numret till telefonisterna fr om 2015-11-30 ändrats från 999 till 987.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid nödläge eller annan allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer
018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd. 

Hjärtstartare
Finns placerad utanför receptionen vid.

Hus 3 k1

Hus 16 plan 0 ingång 3L

Hus 1 plan 0 ingång 3B mot parkering

Hus 22 plan 0 Kapprummet 22-0026

I händelse av brand

Checklista vid krissituation!!

Cyklar.
Nu finns det 2 st cyklar för utlåning till anställda inom Engelska parken.
Dessa bokas via TimeEdit
klicka på länken för att komma till bokningen.

Cykelbokning
 

Datorsupport

Kontakta helpdesk@kvk.uu.se
eller klicka här

om du har problem med din dator.

Akuttelefon:018-471 4080

Utskrift: https://webprint.kvk.uu.se